Tổng Giám Đốc Truyền hình cáp SCTV giữ chức Chủ tịch VNPAYTV

VNPAYTV – Ông Trần Văn Úy, Tổng giám đốc Truyền hình cáp SCTV đã được bầu làm Chủ tịch VNPAYTV nhiệm kỳ II (2016 – 2021); ông Lê Đình Cường giữ chức vụ Phó chủ

Read more